IT Активности

https://play.typeracer.com?rt=e2sulyj3g

 

Дабар вежби

Makedonsko upastvo za Scratch

C++

видео туторијали

Знакот на љубовта – Краток филм – ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово


 

Насилство НЕ, Спорт ДА – ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово

 

Лего робот конструиран за пренесување на одредени предмети од едно место на друго место