Документи

 

Полугод. извештај 2022-23 г.

Додатна дополнителна распоред 2022-23

Јавен повик за праборанител

Годишна програма 2022

Годишен извештај 2021-22

Извештај од самоевалуација ООУ„Крсте Мисирков“ 2022 

Изборни предмети за V одделение

Изборни предмети за IV одделение

Кликнете тука за да го симнете „Извештај за реализирани вовнаставни активности“
 
Извештај од самоевалуација ООУ„Крсте Мисирков“ Куманово 2020
https://issuu.com/boban.popovski/docs/__________________________________________________
 
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/________-__-_____-2019-20
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/__________________
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/tridnevna_ekskurzija_2
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/programa_za_ekskurzija_za_6_odd._____1_


 
Полугодишен извештај
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/_____________________2019_-_20
Годишна програма на ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово
https://issuu.com/oou.krstemisirkov/docs/_______-________-km-2019-2020
Евидентни листови од 2019 год во pdf формат (со можзност за електронско пополнување)  може да се снимат од следниве линкови:
Од I до III одделение кликнете тука.
Од IV доVI одделение кликнете тука.
Од VII до IX одделение кликнете тука.
 
Во случај ако не можете да го отворите pdf фајлот инсталирајте го програмот adobe reader, за инсталација кликни тука.
Напомена: отварајте го фајлот од каде е снимен а не преко интернет прелистувач.
 
 
 
 
 

Согласност од родител старател

Сите родители/старатели можат да го пополнат следниот документ: кликни тука  да го снимите докуметот