Документи

Кликнете тука за да го симнете „Извештај за реализирани вовнаставни активности“   Извештај од самоевалуација ООУ„Крсте Мисирков“ Куманово 2020
 
  Полугодишен извештај
Годишна програма на ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово
Евидентни листови од 2019 год во pdf формат (со можзност за електронско пополнување)  може да се снимат од следниве линкови: Од I до III одделение кликнете тука. Од IV доVI одделение кликнете тука. Од VII до IX одделение кликнете тука.   Во случај ако не можете да го отворите pdf фајлот инсталирајте го програмот adobe reader, за инсталација кликни тука. Напомена: отварајте го фајлот од каде е снимен а не преко интернет прелистувач.          

Согласност од родител старател

Сите родители/старатели можат да го пополнат следниот документ: кликни тука  да го снимите докуметот