Music with English

Еразмус проект Music with English кој се спроведуваше во период од 2022 до 2023 заврши.Погледнете ги активностите во вид на e-book низ сите 6 мобилности во 6 партнер училишта почнувајќи од Полска, координатор на проектот низ Бугарија, Франција, Турција, Латвија и завршеток во нашето училиште.