Бонтон за online настава

Uncategorized

Во пресрет на новата учебна година на вебинар научивме во пракса применивме. https://www.mystorybook.com/books/926657 Изработиле: Станче Штерјовска Хилда Димитриевска Лектор: Стојанка Дудучки

Read more >

Почитувани ученици и родители

Uncategorized

За наставата од дома по предметите физичко и здравствено образование и изборен спорт за четврто тромесечие за учениците од 6 до 9 одделение во нашето училиште стручниот актив за спорт ви ги задава следните задачи како една целина која ќе стимулира ученикот да изведува физички вежби во домашни услови за јакнење на мускулатура на телото […]

Read more >

How it all began

work

Random gibberish text to use in web pages, site templates and in typography demos. Get rid of Lorem Ipsum forever. A tool for web designers who want to save time.

Read more >

A day at the office

work

Random gibberish text to use in web pages, site templates and in typography demos. Get rid of Lorem Ipsum forever. A tool for web designers who want to save time.

Read more >