Бонтон за online настава

Posted Posted in Uncategorized

Во пресрет на новата учебна година на вебинар научивме во пракса применивме. https://www.mystorybook.com/books/926657 Изработиле: Станче Штерјовска Хилда Димитриевска Лектор: Стојанка Дудучки

Почитувани ученици и родители

Posted Posted in Uncategorized

За наставата од дома по предметите физичко и здравствено образование и изборен спорт за четврто тромесечие за учениците од 6 до 9 одделение во нашето училиште стручниот актив за спорт ви ги задава следните задачи како една целина која ќе стимулира ученикот да изведува физички вежби во домашни услови за јакнење на мускулатура на телото […]